Sega World
Tokyo 1999
c-print / AluDibond 70 x 315 cm Aufl. 3